dimecres, 8 de juny del 2011

Cafè - debat: Tractament integrat àrees de llengua

 
Resum del debat dels assistents a l'entorn del tema: El tractament integrat de les àrees de llengua. 1 de juny 2011

Què entenem per comunicació? Què entenem per usos lingüístics?

 • La comunicació és una necessitat, és interacció i vas més enllà de la llengua.
 • La llengua és una eina de comunicació i de coneixement: és imprescindible.
 • Els usos han d’estar relacionats amb situacions comunicatives. Per exemple, el treball per tipologies ens ajuda a desenvolupar contextos comunicatius.   
 • Hi ha la dificultat de compartir un mateix enfocament en tot el professorat.
 Hi ha espai per a la reflexió en els usos lingüístics per a la comunicació?

 • Projecte lingüístic de centre, general i concretar en les programacions.
 • Convindria una coordinació metodològica, que els diferents departaments es posin d’acord en les programacions i compartir coneixements. S’ha de facilitar aquesta coordinació (també a primària!)
 • Propostes metodològiques similars.
 • Programació transversal: per aprendre a través de les 3 llengües i a través de totes les àrees.
 • Treballem tots els conceptes a totes les llengües.
 • Cal un espai per a la planificació coordinada de les llengües que s’ensenyen i que s’aprenen. En aquest espai hi hauria d’haver:
  • Consciència que els idiomes comparteixen unes habilitats comunes, que cal explicitar: processos d’escriptura, de lectura, microhabilitats (resum, expressió).
  • Tipologia textual
  • Estratègies comunicatives que facin visible els processos.
  • Adequació a les necessitats de comunicació.
 • Actualment les àrees de llengües es consideren com a matèries diferents.
 • Convindria consensuar i compartir la nomenclatura dels conceptes.
 • Cal una formació de professorat de diferents idiomes, en el sentit de compartir les bases conceptuals. 
 •    
   
   
  Afegiries alguna idea o algun comentari? 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada