dijous, 12 de maig de 2011

Educar per al plurilingüisme

 • Parlem d’aprendre llengua o d’aprendre llengües?
 • Com es pot promoure a l’aula la creació de textos reflexius? 
 • Quins criteris es poden seguir a l’hora d’analitzar els relats de vida lingüística?
Més sobre aquest tema 

AICLE: preguntes obertes

 • Quines són les característiques que fan que els programes AICLE (d’integració de continguts i llengües) siguin reeixits?
 • Què cal fer per aconseguir una millora substancial dels nivells de competència en llengua estrangera de l'alumnat que participa en activitats d'AICLE?
 • Com es pot organitzar un programa AICLE en un centre educatiu, perquè millori la competència en llengua estrangera i alhora millorin les competències específiques de cada àrea?
Més sobre aquest tema

El tractament integrat a les àrees de llengua

Tant la immersió lingüística com l’AICLE se centren en la  llengua com a instrument a les àrees curriculars no lingüístiques.
 • Al costat d’aquests programes, cal un espai per a la planificació coordinada de les llengües que s’ensenyen i s’aprenen de manera simultània?
L’aprenentatge de les llengües és l’aprenentatge del seu ús per a la comunicació.
 • Què entenem per comunicació?  I què entenem per usos lingüístics?
 • Hi ha espai per a la reflexió en els usos lingüístics per a la comunicació?
Més sobre aquest tema

Avaluar per motivar, avaluar per aprendre

 • Es diferencien l'avaluació formativa i l'avaluació sumativa? Com?
 • Un bon professor ha de ser un bon avaluador?
 • Una avaluació d'aula pot ser eficaç i eficient?
   Més sobre aquest tema

   Ensenyar llengües a l'època d'Internet

   • En què notes més que Internet ha canviat la teva feina (com a professor)?
   • En què notes més que Internet ha canviat els teus alumnes?
   • Què creus que aporta de bo i de dolent internet a les classes de llengua?
   Més sobre aquest tema

   dimarts, 10 de maig de 2011

   La formació literària en l’aprenentatge de la llengua

   • Com aprofitem la presència a Internet de textos literaris per a desenvolupar la competència lingüística i literària? 
   • Com desenvolupem a l'aula la capacitat motivadora de la literatura? 
   • Està prou format el professorat per fer una tria adequada de textos literaris per treballar llengua i literatura a l'aula?
   Més sobre aquest tema

    Jornada: La Mirada Experta. Ensenyar i aprendre llengües

    Aquest bloc és un espai virtual que inicia el debat de la jornada del dia 1.
    Totes les aportacions per contribuir al debat sobre els reptes de l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües avui, seran ben rebuts.


    El Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües (CIREL) del Departament d'Ensenyament i Linguamón - Casa de les Llengües organitzen aquesta jornada adreçada al professorat de llengües, professorat assessor i formador.

    Sis experts ens aportaran la seva mirada sobre l’ensenyament i l'aprenentatge de llengües avui. Ens plantejaran els reptes per a les noves respostes educatives des de l’òptica del coneixement i de la investigació. Es contrastarà aquesta mirada experta amb propostes per portar a l’aula, fruit de la pràctica educativa en centres educatius i recollides a l’ARC (Aplicatiu de Recobriment Curricular).

    programa