dijous, 12 de maig del 2011

AICLE: preguntes obertes

  • Quines són les característiques que fan que els programes AICLE (d’integració de continguts i llengües) siguin reeixits?
  • Què cal fer per aconseguir una millora substancial dels nivells de competència en llengua estrangera de l'alumnat que participa en activitats d'AICLE?
  • Com es pot organitzar un programa AICLE en un centre educatiu, perquè millori la competència en llengua estrangera i alhora millorin les competències específiques de cada àrea?
Més sobre aquest tema

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada