dimecres, 8 de juny del 2011

Cafè - debat: Educar per al plurilingüisme

Resum del debat dels assistents a l'entorn del tema: Educar per al plurilingüisme. 1 de juny 2011 
                                                             
Parlem d'aprendre llengua o d'aprendre llengües?

Aprendre llengua implica aprendre llengües
 • La llengua amb un criteri integrador inclou la possibilitat d’altres llengües
 • Integració curricular
 • Potenciar la relació entre llengües veïnes
 • S’ha de fomentar la relació transversal entre llengües
 • Cal fomentar una llengua vehicular i compartida
 • Aprendre una llengua és sempre una experiència emocional

Grau de coneixements de les llengües

 • Quantes més llengües s’aprenen, més facilitat s’aprenen les altres
 • Costa fer la immersió en cadascuna de les llengües
 • Graus de coneixement i aprofundiment divers entre les llengües
 • Cal promoure el coneixement de la llengua materna del país
 • Cal ensenyar llengües per fomentar la comunicació
 • Cal partir del coneixement consolidat d’una llengua

Algunes preguntes:
 • Quantes llengües diferents es poden proposar? Quines llengües?
 • Un ensenyament monolingüe és acceptable?
 • Què passa a les aules amb un alt percentatge d’estrangers?
 • Què volem i què s’està fent?

Com es pot promoure a l'aula la creació de textos reflexius?

Quan?
 • El text reflexiu no s’ha de limitar a l’aula de llengua.
 • Deixar espai a l’aula per a l’intercanvi i l’opinió.

Com?
 • Promoure aquest tipus de text a partir d’un altre text
 • A partir de preguntes no estereotipades
 • Escriure sobre alguna cosa que els agrada
 • Recollir el procés metacognitiu en les diferents àrees
 • Important que s’acompanyi la tasca
 • La reflexió promoguda per l’associació (experiències, persones, records…)
 • A partir de la conversa
 • És important que el text el faci el professor. L’experiència resulta millor
 • Procés de sensibilització que ajuda els altres a fer la reflexió
 • Un text reflexiu es fa amb la L1 i pel fet d’haver-ho de traduir a altres llengües pot causar interferències i no expressar la seva reflexió prou clarament
 • Proposta de deixar un espai de temps en qualsevol activitat perquè qualsevol alumne pugui manifestar-se.
 • Aprofitar els nens plurilingües amb consciència de la seva situació per motivar a la resta de l’alumnat
 • Explicar un conte a partir d’una tercera persona, despersonalitzant, per després donar peu que l’alumnat pugui i sàpiga expressar-se, i connectar-ho amb la seva vida emocional

Quins criteris es poden seguir a l'hora d'analitzar els relats de vida lingüística?

Analitzar o avaluar?
 • no s’ha d’analitzar: un text serveix per comunicar-se
 • qualsevol text s’ha d’analitzar, sempre se’n treuen coses
 • quan es redacta el text ja es pren consciència
 • amb cada relat, cada persona ja fa el seu propi judici, ja s’analitza. No l’ha d’analitzar ningú més
Compartir:
 • els relats amb tot l’alumnat
 • no necessàriament són per compartir
Per a què?
 • Es tracta de fomentar una actitud, no només d’ensenyar llengua
 • Diferents llengües i una mateixa cultura (cat-Cast)
 • Diferents llengües i diferents cultures (alumnat nouvingut)
 • Aprenentatge per expressar sentiments
 • Actituds, creences i processos. A partir d’aquí s’haurien d’analitzar els relats de vida.
Preguntes:
 • Presència de diferents llengües en el relat: tots els àmbits? Tots els entorns? Vinculacions emocionals?
 • Relat únic? Variable en el temps? (anàlisi longitudinal)
 • Diari d’alumne?
 • Comparació de les percepcions de l’alumne amb la realitat amb les percepcions de les persones de l’entorn de l’alumne?

Afegiries alguna idea o algun comentari?  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada