dimecres, 8 de juny del 2011

Cafè - debat: Avaluar per motivar, avaluar per aprendreResum del debat dels assistents a l'entorn del tema: Avaluar per motivar, avaluar per aprendre. 1 de juny 2011

Es diferencien l’avaluació formativa i l’avaluació sumativa? Com?
Com a concepte, es diferencien per l’objectiu:
 • avaluació per a l’aprenentatge (incideix en el procés)
 • avaluació de l’aprenentatge (informa sobre el grau d’assoliment)
Com a pràctica, els dos tipus d’avaluació han de convergir (les activitats d’aula poden ser formatives i sumatives alhora. 
  
Què fa l’avaluació formativa:
 • motiva l’alumnat
 • pren mesures per readaptar-se a les circumstàncies del grup concret.
 • informa l’alumnat: què he millorat? què sé fer?/ què he de millorar? què no sé fer?
Què fa l’avaluació sumativa:
 • informa les famílies
 • aplica criteris de departament/nivell
Frases destacades: 
Expliquem massa com aprovaran, no el que aprendran.
L’avaluació ha d’influir en la motivació.
L’avaluació és formadora quan l’alumnat comparteix el procés.
El professorat no pot canviar el sistema d’avaluació que li imposen (criteris de departament, de nivell, de centre…).

 
Un bon professor ha de ser un bon avaluador?
 
L’avaluació va lligada a la tasca docent i és una de les destreses professionals. 
Què fa un bon professor - avaluador:  
 • té en compte l’avaluació per a l’aprenentatge / de l’aprenentatge
 • avalua el procés d’aprenentatge
 • posa l’èmfasi en el procés
 • no centra l’interès en la nota final
 • marca uns objectius compartits amb l’alumnat
 • crea unes activitats per avaluar els objectius
 • dóna retroalimentació
 • preveu eines d’avaluació que recullen el procés d’aprenentatge
 • detecta què aprenen i què no aprenen els alumnes
 • comparteix els instruments d’avaluació amb els altres companysUna avaluació d’aula pot ser eficaç i eficient? 
 L’avaluació d’aula hauria de ser eficaç i eficient, però depèn de molts factors:
 • grup d’alumnes
 • temporització
 • llengua oral vs llengua escrita
 • com avaluar a l’aula tot el que es fa a fora
 • grups grans vs petits
Suma de variables que fan que una avaluació sigui eficaç i eficient:
 • objectius clars i compartits
 • disseny de les activitats ajustat als objectius
 • feedback de qualitat a l’alumnat
S’ha de donar espai a la reflexió de l’alumne: co-avaluació.

Frases destacades:
L’eficiència i l’eficàcia s’obté si els objectius estan ben definits.
El professorat tendeix a complicar les activitats d’avaluació: la clau està en el disseny de les activitats.
L’alumnat ha de ser coneixedor dels objectius i del que s’avaluarà.
Afegiries alguna idea o algun comentari? 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada