dimarts, 14 de juny del 2011

Publicació: La mirada experta. Ensenyar i aprendre llengües

 
El CIREL, seguint els seus objectius de vincular la recerca i la innovació, en­carrega a sis experts un article que recull la seva mirada sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües en el moment actual.
Aquesta publicació és el fruit de la recerca universitària, rigorosa i fonamen­tada. El nostre objectiu és difondre’n els resultats, perquè arribin a la pràctica de l’aula i contribuir, així, a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües. Els sis articles d’aquest recull donen pautes de reflexió i d’acció, i alhora obren interrogants i donen respostes a preguntes com les següents:

• Parlem d’aprendre llengua o d’aprendre llengües?
• Planifiquem i coordinem les llengües que s’ensenyen i que s’aprenen de manera simultània?
• Podem avaluar per aprendre i avaluar per motivar?
• Com desenvolupem la capacitat motivadora de la literatura?
• Què aporta de bo i de dolent Internet a les classes de llengua?
• Quins són els punts forts de les experiències més reeixides d’integració de continguts i llengües?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada